CHI'S CAFE

colofon

Chi's Cafe
185/30 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão
Quận 1 Hồ Chí Minh